Ultima apariţie editorială :

Rafinăria

Erich Kotzbacher

   Creşte oraşul, creşte! La Oneşti, iureşul e în toi. Străzile oraşului n-au încă nume. Istoria lui de-abia a început. R.O., profilată pentru a alimenta marile obiective ale industriei petrochimice statornicite în valea Trotuşului - Aşa... întocmiţi un reportaj despre rafinăria noastră! Asta ne bucură În baladele cele noi sunt slăvite munca şi libertatea, e cântat eroismul, preţuită hărnicia oamenilor. Făurari de asemenea stihuri sunt mulţi aici, pe şantierele şi în fabricile văii Trotuşului. Dar şi laborantul Erich Kotzbacher scriu poezii. Kotzbacher e un băiat înalt, slăbuţ şi puţin cam sfios. Nu arată oricui şi oricând caietele lui cu versuri. Nici rugăminţile fetelor, tovarăşele lui de laborator nu l-au înduplecat. Până când, într-o zi, acestea i-au luat pe nesimţite un caiet şi l-au citit pe nerăsuflate. Erau acolo şi poezii de dragoste - cine o fi? - Pentru a avea o rafinărie bună, e nevoie de patru lucruri: în primul rând - un proces tehnologic superior, în al doilea rând - o bună construcţie, apoi o gospodărire şi operatori buni şi, înainte de toate, o conducere calificată şi bine pregătită. Această uzină are fericirea (is blessed) să le posede pe toate. Este o rafinărie frumoasă şi bună. O figură remarcabilă a industriei petroliere din Statele Unite: John O'Connor, preşedintele concernului Dresser Industries îşi încheie excursia documentară: - O.K.!

Rafinăria

Anul apariţiei: 2018     ISBN: 978-606-772-262-8     Format: 13 x 20 cm     Număr de pagini: 124